Board of Trustees

Caroline Chawke

Tumuaki
Principal

Debbie Keung

Kaihautū o te Poari

Andrew Greenslade

Kaihautū Tuarua o te Poari

Bridget Fowles

Te Poari Kaitiaki Matua

Karly Harris

Te Poari Kaitiaki Matua

Terrence Gunanayagam

Te Poari Kaitiaki Matua

Kehaia Andrews

Te Poari Kaitiaki Kaimahi

Christine Hutchby

Hēkeretari o te Poari

Staff

Administration

Ann Yearbury

Kaihautū Tari Matua

Christine Hutchby

Kaiwhakahaere Tari / Hēkeretari o te Poari

Judy

Judy Gabriel

Hēkeretari o te Kura

Kara Subritzky

Kaitiaki Pukapuka

Maria Noovao

Kaiwhakahaere Tari

Sonam

Sonam Arora

Kaiwhakahaere Tari

Steven “Scotty” Cuthill

Kaitiaki te Taha Kura

Vita Taufa

Kaitiaki Matua o te Kura

LAs

Ana Tau

Kaiāwhina Tautoko

Anna

Anna Dudley

Kaiāwhina Tautoko

Brendon Seumanu

Kaiāwhina Tauotoko

Charity Holster

Kaiāwhina Tautoko

Debbie

Debbie Howard

Kaiāwhina Tautoko

Fameeza

Fameeza Mendoza

Kaiāwhina Tautoko

Heather Anderson

Kaiāwhina Tautoko

Placeholder

Ima Paila Tito

Kaiāwhina Tautoko

Placeholder

Jam Munoz

Kaiāwhina Tautoko

Janet

Janet Mege

Kaiāwhina Tautoko

John Po’oi

Kaiāwhina Tautoko

Joy McFarland

Kaiāwhina Tautoko

Junior

Junior Mamea

Kaiāwhina Tautoko

Kehaia Andrews

Kaiāwhina Tautoko

Lagi Isara

Kaiāwhina Tautoko

Leonie Fraser

Kaiāwhina Tautoko

Placeholder

Lesley Delich

Kaiāwhina Tautoko

Linda Crump

Kaiāwhina Tautoko

Placeholder

Lisa Gunanayagam

Kaiāwhina Tautoko

Luan Rogers

Kaiāwhina Tautoko

Luma

Luma Kerma

Kaiāwhina Tautoko

Manju Singh

Kaiāwhina Whaikaha

Maryanne

Maryanne Nuuausala

Kaiāwhina Tautoko

Michelle Smith

Kaiāwhina Tautoko

Natalie

Natalie Hape

Kaiāwhina Tautoko

Nimeeta

Nimeeta Nair

Kaiāwhina Tautoko

Pam

Pam Trousselot

Kaiāwhina Tautoko

Peaches

Peaches Peni

Kaiāwhina Tautoko

Rachal Whitaker

Kaiāwhina Tautoko

Rawaa Hana

Kaiāwhina Tautoko

Shiloh Goldsworthy

Kaiāwhina Tautoko

Victoria

Victoria Okotai

Kaiāwhina Tautoko

Teachers

Avishkar Dilsook

Caroline2

Caroline Chawke

Placeholder

Casey Simson

Danette Hughes

Diane Cooney

Rūma 21
Hapori Matua

dcooney@papatoetoe-south.school.nz

Placeholder

Edwina George

Tautoko i te Kaiwhakahaere

egeorge@papatoetoe-south.school.nz

Elizabeth Tiare

Erana Whaiapu

Te Puna Akona, Rūma 17
Te Kaihautū o te Ako

ewhaiapu@papatoetoe-south.school.nz

Hana Patchigalla

Jacqui Greenslade

Rūma 16
Te Kaihautū o te Ako

jgreenslade@papatoetoe-south.school.nz

Janene Boyd

Jenny Kelly

SENCO (Special Needs Coordinator)

jkelly@papatoetoe-south.school.nz

Judith Katipa

Te Puna Akona, Rūma 18
Te Kaihautū o te Ako

jkatipa@papatoetoe-south.school.nz

Julia Keenan

Kate Berry

Te Kaihautū o te Ako

kberry@papatoetoe-south.school.nz

Kathryn Farr

Rūma 13
Te Kaihautū o te Ako

kfarr@papatoetoe-south.school.nz

Kayleigh Follas

Kerry Marshall-Harding

Kylah Drake

Kaiako
Teacher

Leanne Gibbons

Rūma 15
Te Kaihautū o te Ako

lgibbons@papatoetoe-south.school.nz

Lorrall Tippett

Le Va Inclusive Centre, Rūma 9a

ltippett@papatoetoe-south.school.nz

Louise Sixt

Tautoko i te Kaiwhakahaere

lsixt@papatoetoe-south.school.nz

Mary Robertson

Mayleen Gautusa

Mechelle Berry

Meiono Vuna

Kaiako, Rūma 20
Teacher, Room 20

Mele Atiola

Kaiako, Rūma 14
Teacher, Room 14

Petivia Dolan

Kaiako, Rūma 3
Teacher, Room 3

Ragini Narayan

Kaiako, Rūma 8
Teacher, Room 8

Rebecca Baker

Kaiako
Teacher

Te Kaihautū o te Ako
Leader of Learning

Rohini Sunkerlall

Kaiako, Rūma 9b
Teacher, Room 9b

Sadhana Kumari

Kaiako, Rūma 23
Teacher, Room 23

Sandra Reynolds

Kaiako
Teacher

Sanha Hamid

Kaiako, Rūma 26
Teacher, Room 26

Sarah Ama

Kaiako
Teacher

Sharan Singh

Kaiako
Teacher

Siobahn Nazeem

Kaiako, Rūma 12
Teacher, Room 12

Sujata Patel

Kaiako, Rūma 2
Teacher, Room 2

Suman Kumar

Kaiako, Rūma 4
Teacher, Room 4

Vicki Tipama’a

Tumuaki Kaituarā
Assistant Principal

Wendy Kirkbeck

Kaiako, Rūma 1
Teacher, Room 1

Tumuaki Kaituarā
Assistant Principal

Carolyn Loveday

Occupational Therapist

Jos Roxburgh

Speech Language Therapist

Rachel Greaney

Physiotherapist

Staff List

First NameLast NameRole
AlishaTuifaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
AmyFarrellKaiako/Teacher
Rūma 20
AmyMagallanesKaiako/Teacher
AnaTauKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
AnnYearburyKaihautū Tari Matua/Executive Officer
AnnaDudleyKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
Apera ToaKaiarahi I te Reo
AtinaPatauKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
AvishkarDilsookKaiako/Teacher
Rūma 10
BrendonSeumanuKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
CarmertrinaElisaraKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
CarolineChawkeTumuaki/Principal
CarolynLovedayOccupational Therapist
CorinneBlakeKaiako/Teacher
DebbieHowardKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
DianeCooneyKaiako/Teacher
Rūma 21
Hapori Matua/Community Leader
DoreenDeanKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
EdwinaGeorgeTautoko i te Kaiwhakahaere/Learning Support Coordinator
ElizabethTiareKaiako/Teacher
Rūma 19
EmmaBartlettSpeech Language Therapist
EranaWhaiapuKaiako/Teacher
Te Kaihautū o te Ako/Leader of Learning
FameezaMendozaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
HanaPatchigallaKaiako/Teacher
Rūma 7
HeatherAndersonKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
ImaPaila TitoKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
JacquiGreensladeKaiako/Teacher
Rūma 16
Te Kaihautū o te Ako/Leader of Learning
JakeNankervisKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
JamMunozKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
JanetMegeKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
JennyKellySENCO (Special Education Needs Co-ordinator)
JohnPo'oiKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
JudithKatipaKaiako/Teacher
Rūma 18
Hapori Matua/Leader of Learning
JudyGabrielHēkeretari o te Kura/School Secretary
JuniorMameaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
KaraSubritzkyKaitiaki Pukapuka/ Librarian
KateBerryKaiako/Teacher
Te Kaihautū o te Ako/Leader of Learning
KathrynFarrKaiako/Teacher
Rūma 17
Te Kaihautū o te Ako/Leader of Learning
KatjaSixtKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
KayleighFollasKaiako/Teacher
Rūma 6
KehaiaAndrewsKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
KelliScottKaiako/Teacher
Rūma 3
KerryMarshall-HardingKaiako/Teacher
Rūma 12
LagiIsaraKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
LeanneGibbonsKaiako/Teacher
Rūma 15
LeonieFraserKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
LesleyDelichKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
LindaCrumpKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
LisaGunanayagamKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
LorrallTippettKaiako/Teacher
Rūma 9a
LouiseSixtTautoko i te Kaiwhakahaere/Learning Support Coordinator
LumaKermaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
MaltiPrasadKaiako/Teacher
ManjuSinghKaiāwhina Whaikaha/ATSSD (Assistant to Teacher of Students with Severe Disabilities)
MargaretMasagaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
MariaNoovaoKaiwhakahaere Tari/Administrator
MaryRobertsonKaiako/Teacher
Hapori Matua/Community Leader
MaryanneNuuausalaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
MayleenGautusaTumuaki Kaituarā/Assistant Principal
MechelleBerryKaiako/Teacher
Rūma 24
MeionoVunaKaiako/Teacher
Rūma 20
MeleTauasosiKaiako/Teacher
Rūma 14
MelikiolaPeni-LopatiKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
MichelleSmithKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
NatalieHapeKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
NatalyaBiddickKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
NimeetaNairKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
PamTrousselotKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
PeachesPeniKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
RachalWhitakerKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
RachelGreaneyPhysiotherapist
RaginiNarayanKaiako/Teacher
Rūma 8
RanjiniReddyKaiako/Teacher
Rūma 5
RawaaHannaKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
RebeccaBakerKaiako/Teacher
Te Kaihautū o te Ako/Leader of Learning
RhianMcGillKaiako/Teacher
Rūma 13
RinWarburtonKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
RoseNaisbyKaiako/Teacher
Rūma 25
SadhanaKumariKaiako/Teacher
Rūma 23
SandraReynoldsKaiako/Teacher
SanhaHamidKaiako/Teacher
Rūma 26
SarahAmaKaiako/Teacher
SharanSinghKaiako/Teacher
SheelaStanleyKaiako/Teacher
Rūma 22
Sheridan TohiniuSWiS
ShilohGoldsworthyKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
SimranRaiKaiako/Teacher
SiobahnNazeemKaiako/Teacher
Rūma 12
SonamAroraKaiwhakahaere Tari/Administrator
Steven "Scotty"CuthillKaitiaki te Taha Kura/Property Manager
SumanKumarKaiako/Teacher
Rūma 4
SuzanneStowersKaiako/Teacher Rūma 9b
ThulasiPrabakaranKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
VickiTipama'aTumuaki Kaituarā/Assistant Principal
VictoriaOkotaiKaiāwhina Tautoko/Learning Assistant
VitaTaufaKaitiaki Matua o te Kura/Attendance Officer
WendyKirkbeckKaiako/Teacher
Rūma 1